Hoppa till innehåll

Döende utförsäkras: Emil Broberg rasar över regeringens politik

september 13, 2010

Bloggen Emil Broberg går i dag till hårt angrepp mot den borgerliga regeringens politik när det gäller sjukförsäkringen. Bakgrunden är dagens artikel i Corren(papperstidningen) om den svårt sjuka och döende Maria. Broberg skriver:

Idag skriver Corren om Maria. Hon är döende i cancer. Hon går i behandling men den hjälper henne bara för stunden och den påverkar henne starkt. Hon kommer att dö av sin sjukdom. Maria har dock varit sjuk för många dagar. Enligt de nya sjukförsäkringsreglerna som den borgerliga regeringen beslutat om ska hon vara frisk och rehabiliterad nu. Problemet är att Maria aldrig kommer att bli frisk. Hon kommer dö av sin sjukdom.
Maria kan inte heller arbeta. Hon har inte någon förmögenhet på banken. Hon har arbetat inom äldreomsorgen. Så den sista tiden i livet måste hon söka socialbidrag för att kunna betala hyra, mat och räkningar.

Bloggat: Mats Johansson, Emil Broberg, Joakim Hörsing, Gunnar Gustavsson, Agneta Niklasson, Margareta FranssonNicke Bremer, Utan ramar, Gunvor G Eriksson

Andra bloggar intressant om: döende Maria, cancersjuka, sjukförsäkringen, utförsäkrade, regeringen,

Annonser

Christoffer Bernsköld i duell med Marie Morell

september 10, 2010

Christoffer Bernsköld(S), toppkandidat för Socialdemokraterna i landstingsvalet mötte Marie Morell(M) i en debattduell utan för Universitetssjukhuset. Christoffer satt med alla trumfkort:

1. De bra politiska förslagen för att stärka sjukvården

2. Resurserna i form av en skatthöjning

3. Ett bevisat folkligt stöd för att genomföra en sådan skattehöjning

Avgör själva vem som vann genom att se den här:

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/norrkoping?videoId=1.1803409

Andra bloggar intressant om: Christoffer Bernsköld, Marie Morell, Landstinget i Östergötland, valet 2010

Eva Karlsson underkänner Alliansen miljöpolitik

augusti 26, 2010

Eva Karlsson är förstanamn på miljöpartiets kommunlista i Norrköping och en flitig bloggare. Vi får bland annat veta på hennes blogg:

Att hon är den kandidat som bäst för djurens talan

– Att jordens resurser tar slut på lördag!

Eva kommenterade igår på sin blogg naturskyddsföreningens utvärdering av partiernas miljöpolitik. Hon skriver:

 

Av de 20 frågorna får regeringspartierna underkänt i 11, tveksamt i 5 och godkänt i 4. Det är tydligt att de små regeringspartiernas politik (C, FP och KD) har fått ge vika för det stora högerpartiet Moderaternas åsikter och ovilja att föra en miljöpolitik värd namnet. Undersökningen visar att regeringen har monterat ner strandskyddet och öppnat för en hårdare exploatering av våra stränder, de har hävt förbudet mot miljögiftet dekaBDE samt minskat naturvårdsanslaget för första gången i svensk miljöpolitiks historia. Dessutom har man slopat skatten på handelsgödsel och infört licensjakt på vår hotade vargstam, helt i strid med gällande EU regler.

En sån miljöpolitik ger jag underkänt i betyg!

Emil Broberg konstaterar i sin blogg att miljöpolitiken i alliansens valmanifest motsvarar de lågt ställda förväntningarna.

Media: SvD, SvD,

Bloggat: Peter Andersson

Andra bloggar intressant om: Eva Karlsson, Norrköping, Naturskyddsföreningen, regeringen, Alliansen, valet 2010, politik

Rödgrön politik för framtidens sjukvård

augusti 25, 2010

Onsdagen den 25 augusti presenterade Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet sin överenskommelse om landstingspolitiken 2010 – 2014. Överenskommelsen innehåller bland annat en stor satsning på att förbättra vården för östgötarna där 300 miljoner kronor tillförs. De rödgröna partierna aviserar också en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken.

Mats Johansson(S)

– Att bli äldre innebär ofta att kontakterna med hälso- och sjukvården ökar. För att möta de äldres behov måste vi utveckla vårdformerna inom hälso- och sjukvården. Idag pågår ett arbete med att skapa snabba vägar in i sjukvården med ”specialakuter” för de äldre, säger Mats Johansson(S). En rödgrön politik innebär också att färre äldre ska behöva resa till sjukhusen. Vi vill kraftigt utveckla hemsjukvården. Det är inte alltid rimligt att det är den sjuka som ska transportera sig till en frisk läkare eller sjuksköterska. Fler sjuka äldre ska kunna få sin nödvändiga sjukvård i hemmet, säger Mats

–          Vården klarar idag inte av att ge alla oavsett bakgrund, utbildning och inkomst en likvärdig vård utifrån deras behov, säger Emil Broberg(V) .Den som har hög inkomst och utbildning får ofta en bättre behandling och nyare mediciner vilket ger en bättre hälsa. Detta är ett stort problem. Med en rödgrön majoritet i landstinget kommer vi prioritera att radera dessa skillnader. Vi ser att det kommer att behövas utbildningsinsatser och ett ökat medvetande bland förtroendevalda, personal och medborgare, säger Emil

–          Jordklotet kan inte vänta på att vi ska ställa om samhället. Omställningen till ett hållbart samhälle måste

Gunnar Gustavsson(MP)

intensifieras, säger Gunnar Gustavsson(MP) En rödgrön politik innebär att alla områden inom hälso- och sjukvården måste se över sin klimatpåverkan. Målet är att landstinget ska bli klimatneutralt i sin helhet. En prioriterad fråga för att åstadkomma detta är att prioritera mer ekologiskt och närproducerad mat. Vår mat är en starkt bidragande faktor i vår klimatpåverkan.Landstinget kan också påverka miljö och klimat genom att förbättra kollektivtrafiken, säger Gunnar. Det bidrar också till den regionala utvecklingskraften och innebär i förlängningen ett bättre näringslivsklimat där fler jobb kan skapas.

Bloggat: Joakim Hörsing, Margareta Fransson, Mats Johansson, Agneta Niklasson, Emil Broberg,

Media: NT, 24Corren, SR

Andra bloggar intressant om: landstinget i Östergötland, rödgröna, rödgrönt samarbete, hälso- och sjukvård, äldre, klimat, kollektivtrafik, jämlik vård, rättvisa

Sara Frank har börjat blogga

augusti 9, 2010

Sara Frank(v) har startat en blogg som ska handla om aktuell politik, främst med anknytning till Landstinget i Östergötland eller Kinda kommun.

Sara Frank är andra namn efter Emil Broberg på vänsterpartiets landstingslista. Idag sitter hon i landstingsfullmäktige och är ledamot i landstingsstyrelsen.

Besök hennes blogg här

Andra bloggar intressant om: rödgröna, vänsterpartiet, Sara Frank

Goda Nyheter för Östergötland

april 26, 2010

Den stora nyheten i den östgötska bloggosfären idag torde vara att de rödgröna nu sätter ner foten angående Ostlänken. Vinner vi valet så kommer höghastighetsjärnvägen mellan Linköping och Stockholm att bli av!

Morgan Eklund skriver:

Dagen började bra. Solen strålade när jag gick för att ta pendeln till Linköping och jobbet. Den blev ännu bättre när jag läste att med en rödgrön regering blir Ostlänken verklighet inom en relativt nära framtid! Det är strålande besked för Norrköping, för Östergötland och för Sverige.

Emil Broberg skriver:

Nu går vi i den rödgröna oppositionen ut med ett tydligt löfte att vi dubblar anslagen och höjer ambitionen inom spårtrafiken. Här finns då sträckan mellan Stockholm – Linköping, den så kallade ostlänken, direkt utpekad

Joakim Hörsing skriver:

I Östergötland finns en bred politisk enighet om att detta är en avgörande framtidssatsning för länet. Därför känns det som miljöpartist extra roligt att det är de rödgröna som har den politiska kraften att se till att detta också blir verklighet. Den nuvarande regeringen har förstås fallerat på alla områden som har med kollektivtrafik att göra

Mats Johansson skriver:

Vi satsar 120 miljarder kronor mer än vad regeringen förmår och dessutom med en helt annan profil. Det är smart, grönt och framtidsinriktat!

Media: DN, SVD,Aftonbladet, Expressen

Andra bloggar intressant om: Ostlänken, regeringen, järnväg, kollektivtrafik

Rödgröna ambitioner för vården i Östergötland

april 21, 2010

PRESSMEDDELANDE

Vi vill höja ambitionen i hälso- och sjukvården

Fr.v Agneta Niklasson(MP), Sara Frank(V), Emil Broberg(V), Irma Görtz(S), Gunnar Gustavsson(MP), Mats Johansson(S)

Vid dagens pressträff med den rödgröna oppositionen i Landstinget i Östergötland var de tre partierna eniga om att den borgerliga majoriteten uppvisar ett oroväckande ointresse för att säkra framtidens hälso- och sjukvård i Östergötland.

– Även om man påstår sig se problemen saknar majoriteten förmåga och vilja att ta sitt politiska ansvar för att komma till rätta med de stora underskotten, säger Irma Görtz gruppledare för Socialdemokraterna.

– Det är för lite initiativ och bristande drivkraft i det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet i landstinget. Detta skapar stora problem för framtiden, säger Agneta Niklasson gruppledare för Miljöpartiet

– De konkreta förslag som majoriteten har tagit fram för att förbättra ekonomin har handlat om försämringar för medarbetarna, t.ex. ökad helgtjänstgöring att slopade arbetstidsmodeller. Majoritetens förslag har varit dåligt underbyggda och deras effekter för ekonomin är tveksamma. Vad vi dock ser är att arbetsmiljön försämrats och det vet vi leder tillkostnader i längden, säger Sara Frank för vänsterpartiet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under en längre tid arbetat medvetet för att förbereda ett samarbete inför kommande mandatperiod. När landstinget antar treårsbudget i juni kommer oppositionen att presentera en gemensam budget som kommer ligga till grund för den kommande mandatperioden.

– Vi ser flera områden där vi behöver höja ambitionsnivån inom hälso- och sjukvården. De senaste åren har flera grupper fått allt svårare att få sina behov tillgodosedda det gäller inte minst de psykiskt sjuka. Här kommer vi presentera nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen, säger Emil Broberg vänsterpartiets förstanamn på landstingslistan inför valet.

– Vi behöver säkra behovsstyrningen i framtiden. De skillnader i ohälsa som finns i länet måste utjämnas. Det finns idag alldeles för stora skillnader mellan kommuner och stadsdelar, mellan män och kvinnor liksom mellan hög- och lågutbildade. Det här är en av framtidens stora utmaningar, säger Gunnar Gustavsson Miljöpartiets förstanamn från Linköping.

– Behöver arbeta för att få ordning på ekonomin i landstinget. För att kunna utveckla och säkra vår gemensamma hälso- och sjukvård är vi helt beroende av en ekonomi i balans. Detsamma gäller satsningar på att göra landstinget till en mönsterarbetsplats. Medarbetarna ska trivas och må bra. Detta kommer att vara en högt prioriterad fråga för en kommande rödgrön majoritet, säger Mats Johansson Socialdemokraternas förstanamn i Linköping.

Bloggat: Emil Broberg

Andra bloggar intressant om: rödgröna, Östergötland, Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvård, vård